The Swedish term "slö, loj" matches the English term "indolent"

other swedish words that include "slö" : english :
slöhet aparthy
yttre slottsmur bailey
medvetslöshet, mörkläggning blackout
formulär, uttryckslös, nitlott blank
uttryckslöst blankly
slöhet bluntness
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
slö, oxlik bovine
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slott, slott, borg, borg castle
gräslök chive
gräslökar chives
kretslopp, omlopp circulation
musslor clams
tjeckoslovakien czechoslovakia
sedeslös debauched
avslöja debunk
skröplig, orkeslös decrepit
försvarslös defenseless
rasera, slopa, förstöra demolish
avslockna die away
avslöja disclose
avslöjad disclosure
göra arvslös disinherit
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
arbetslöshetsunderstöd dole
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
hänga ned, sloka droop
slö, dåsig, sömnig drowsy
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
känslobetonad emotional
känslor emotions
känslobetonad emotive
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
slockna go out
slök gulped
slöjd handi-work
hantverk, slöjd handicraft
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
sysslolöshet idly
känslolös impassive
känslolöshet impassivity
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
omdömeslös indiscriminate
slöhet, tröghet inertia
sjuklig, klen, skröplig, orkeslös infirm
utan formaliteter, anspråkslös informal
omdömeslös injudicious
känslolöshet insensibility
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
arbetslös jobbless
glanslös lack-lustre
karaktärslös lacking in character
ymnig, slösaktig lavish
bekymmerslös light-hearted
schäslong, vestibul, flanera lounge
kärlekslös loveless
matt, glanslös lustreless
slott manor-house
intetsägande, meningslös meaningless
obarmhärtig, skoningslös merciless
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
nöjeslokal nightspot
kretslopp orbit
Oslo Oslo
palats, slott palace
skoningslös, obarmhärtig pitiless
förstfödslorätt primogeniture
slösande prodigal
slöseri, ymnighet profusion
hänsynslös reckless
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
sanslös, meningslös senseless
sentimental, känslosam sentimental
utställningslokal showrooms
vant, hölja, svepning, slöja shroud
vårdslös, hafsig slipshod
slokhatt sloch har
slagord, slogan slogan
lättja, slöhet sloth
sloka, slöfock, loma slouch
latmask, slöfock sluggard
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
slösare spendthrift
slösa squander
slösa bort squnder
stillastående, slö stagnant
slö, liggande på rygg supine
slöhet, dvala torpor
anspråkslös unassuming
kärlekslös uncharitable
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
arbetslös, sysslolös unemployed
arbetslöshet unemployment
käslolös unfeeling
avslöja, utveckla unfold
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
aningslös unsuspecting
avtäcka, avslöja unveil
beslöja, hölja, flor, slöja, dok veil
invärtes, känslomässigt visceral
lön, arbetslön wages
slöseri wastage
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
slösaktig wasteful
slöseri wasting
träslöjd woodwork
arbetslös workless
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.