The Swedish term "väderkorn, fin näsa" matches the English term "flair"

other swedish words that include "fin" : english :
finne, akne acne
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
förefinnas be found
fingerad, falsk bogus
fint svart kläde broadcloth
bofink chaffinch
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
se genom fingrarna connive
finjusteringsbar customizable
finjustera customize
prydlig, utsökt, fin, läcker dainty
definierbara definable
definiera define
definierade defined
definierar defines
definition, förklaring definition
definitioner definitions
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
gottfinnande, urskiljning discretion
delfin dolphin
välbefinnande euphoris
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
uppfinna fabricate
felfinnare faultfinder
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finessrikt feature-rich
finesser, ansiktsdrag features
krigslist, fint feint
final finale
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
fink finch
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
finnande finding
finner finds
vite, vacker, fin, bötefälla fine
finesser finesses
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
ändlig, finit finite
Finland Finland
finnländare Finn
finsk Finnish
luddig, silkesfin fluffy
pekfinger forefinger
fin, respektabel gentee
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sommarträd, fin väv gossamer
uppfinningsförmåga imaginativeness
uppfinna, dikta invent
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
fin, förnäm ladylike
långfinger middle finger
trippa, tala fint, finhacka mince
morfin morphia
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
fint nicely
finaste nicest
finhet, nogrannhet nicety
långfingrad nimble-fingered
icke-existerande, obefintlig non-existent
finne, blemma, kvissla pimple
fördefinierad predefined
finjustera, revidera readjust
förfina, raffinera, rena refine
förfining refinement
självfinansering self-financing
förkonstlad, raffinerad sophisticated
definitivt specifically
gran, göra fin, prydlig spruce
raffinerad studied
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
där är, det finns there's
fingerborg thimble
fint tyg, vävnad tissue
smickrare, smilfink toady
skattkammare, finansdepartementet treasury
odefinierad undefined
väl, välbefinnande, välmåga well-being
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.