The English term "Europeans" matches the Tokpisin term "mastamisis, ol waitman"