The Romanian term "deveni, se întîmpla" matches the English term "come about"

other romanian words that include "deveni" : english :
deveni become
ajunge, sosi, deveni, lua, primi get
deveni grow
deveni, se întîmpla happen
other romanian words that include "se" : english :
absent absent
se îndepărta, pleca absent onself
plată, cauză, se gîndi, cont, crede account
se preface adulterate
se apropia, înainta, avansa advance
scop, încerca, se strădui aim
apărea, se arăta, se ivi, părea appear
se apropia approach
încerca, se strădui, testa attempt
se găsi be found
se bucura be glad
se găsi be located
se căsători be married
înseta be thirsty
îngriji, se îngrijora care
înceta, se opri, stopa cease
secol centennial
secol century
semn character
biserică church
biserică church-building
se întoarce come back
se apropia come on
se sfîrs,i come to an end
concura, rivaliza, se întrece compete
se gîndi consider
se ghemui cower
se ghemui crouch
se întuneca darken
decide, se hotărî decide
se îndepărta, pleca depart
desena design
desert dessert
distinge, deosebi distinguish
se îndoi doubt
atrage, desena draw
îneca, se îneca drown
serios earnest
înfrumuset,a embellish
apărea, se arăta, se ivi emerge
termina, se sfîrs,i, sfîrs,it end
încerca, se strădui endeavour
ajunge, sosi, se sfîrs,i end up
se bucura enjoy
se amuza, se distra enjoy oneself
se gîndi esteem
seară evening
se sfîrs,i, muri expire
falsifica, se preface falsify
se hrăni, mînca, hrăni feed
se găsi find oneself
curge, se vărsa flow
des, adesea frequently
se înfuria, se enerva get angry
se îmbăta get drunk
se căsători get married
se îndepărta, pleca go away
se întoarce, se înapoia go back
se grăbi go fast
se plimba go for a walk
se culca go to bed
deveni, se întîmpla happen
se amuza, se distra have a good time
se încrede, avea încredere have faith
se încrede, avea încredere have faith in
risca, se aventura hazard
ascunde, se ascunde hide
se ascunde hide oneself
biserică house of worship
se grăbi, grăbi hurry
însemna imply
indica, semnala indicate
cres,te, îngriji, observa, urmări keep
învăt,a, se instrui learn
se îndepărta, pleca, abandona, părăsi, lăsa, da voie leave
semn mark
căsători, se căsători marry
însemna mean
observa, urmări mind
observa, urmări observe
se întîmpla occur
des, adesea often
det,ine, poseda, avea own
apărea, se arăta, se ivi, intra, face, introduce, prezenta perform
biserică place of worship
indica, semnala point out
det,ine, poseda, avea possess
se încălt,a put on
se gîndi regard
des, adesea regularly
se bucura rejoice
înapoia, restitui, se întoarce, se înapoia return
risca, se aventura risk
concura, rivaliza, se întrece rival
se grăbi rush
vedea, vizita, îngriji, se îngrijora see
septembrie September
important, serios serious
servi serve
demonstra, manifesta, indica, semnala, spectacol show
semn sign
semn signal
însemna signify
se as,eza sit down
s,ase six
se ghemui squat
serios staid
se furis,a, se strecura, fura steal
stat,ie, înceta, se opri, stopa stop
se plimba stroll
îngriji, se îngrijora take care
se gîndi take into account
sete thirst
semn token
păs,i, călca, merge pe jos, se plimba tread
se încrede, avea încredere trust
încerca, se strădui, testa try
risca, se aventura venture
merge pe jos, se plimba walk
merge pe jos, se plimba walk upon
îngriji, se îngrijora, enerva worry
Roman Origins
Romanian is a romance language because it is derived from Latin. But it also has Roman origins. It is derived from a type of Latin spoken in the Dacia province of Rome. The Dacian people actually had their own language and were conquered by Romans who instituted Latin as the language. So while Romanian is derived from Latin, the Latin spoken in Dacia was actually influenced by an ancient Dacian language too. This led to the development of the Daco-Romanian language. After Rome withdrew in the 3rd century, the Dacians came in contact with other people and culture such as the Byzantine empire.
A Unique Romance Language
Romanian has a unique phonology and grammar that is unlike other Romance languages. It retained the distinction between a short “o” and a long “u”. It also likes to replace consonants like “k” and “g” with labial consonants like “b,” “m” or “p.
Romanian Dialects
Daco-Romanian is the official language of Romania and is the standard for languages spoken. But there are other dialects including: Aromanian, Megleno-Romanian, and Istro-Romanian. They aren’t mutually intelligible though and linguists tend to classify them separate from Daco-Romanian. Armenian is also known as Maceo-Romanian and is spoken in Bulgaria, Kosovo, Serbia, Albania, and Greece.