The Swahili term "Ulaya wa Waamerikani" matches the English term "United States of America"

other swahili words that include "wa" : english :
mwamerikani American
Mwarabu Arab
Uarabu, Ulaya wa Waarabu Arabia
Uingereza, Ulaya wa Waingereza England
bwana Mister
bwana Mr.
Ulaya wa Waamerikani USA
mwamerikani US citizen
anwani address
kwa heri, kwa herini adieu
ugonjwa ailment
hewa air
ingawa although
kama, kwa sababu as
kwa sababu because
kubwa big
jumbe, bwana boss
kwa heri, kwa herini bye
mwana, mtoto child
pwani coast
kahawa coffee
kaa ya pwani crab
ugonjwa disease
mbwa dog
dawa drug
kiwanja earth
karakana, kiwanda factory
kwa heri, kwa herini farewell
mwanamume fellow
a kwanza first
watu folk
ili, kwa sababu for
kwa sababu for the reason that
a, kwa from
bwana gentleman
kwa heri, kwa herini goodbye
bora, kubwa great
kichwa head
ikiwa, kama if
gonjwa ill
ugonjwa illness
kubwa important
mwalimu instructor
kisiwa island
nchi, ulaya, kiwanja land
kubwa large
bwana lord
mwanamume man
bwana master
dawa medicine
maziwa milk
watu nation
wavu net
wavu network
mara kwa mara now and then
mwana offspring
kwa hiyo on that account
mchungwa orange tree
chungwa orange
kwa out of
kichwa pate
mgonjwa patient
watu people
dawa pharmaceutical
ikiwa, kama provided that
swali question
mkahawa restaurant
pwani seaside
kubwa serious
pwani shore
gonjwa sick
a, kwa sababu since
bwana sir
ukubwa size
mtumwa slave
udongo, kiwanja soil
mwana son
muwa sugar cane
mwalimu teacher
kwa hiyo therefore
wao they
kesho kutwa the day after tomorrow
ingawa though
wazo thought
mara, saa, nafasi, wakati time
mswaki tooth brush
mwavuli umbrella
wapi where
nafasi, wakati while
ubawa wing
mwanamke woman
mwaka year
mwana young
other swahili words that include "waamerikani" : english :
Ulaya wa Waamerikani USA