The English term "add" matches the Swedish term "bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till"