The English term "garbage can" matches the Swedish term "soptunna"

other english words that include "can" : swedish :
African afrikan
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglo-american angloamerikan
applicants sökande
barbican vakttorn
be cancelled återgå
buccaneer sjörövare
can kunna, kanna
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
deacanal prost
decant dekantera
decanter karaff
dominican dominikanska republiken
hurricane orkan
incandescent glödande
incantation besvärjelse
insignificant betydelselös
jerrican dunk
lubricant smörjmedel
mendicant friar tiggarmunk
mercantile affärs-, handels
publican värdshusvärd
recant återkalla ett yttrande
republican republikansk, republikan
scan avscanna, skärskåda, avsöka
scandal skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
scanned avscannade
scanner avsökare, antenn radar
scanning avsökning
scant snåla på, knapp
scantling dimention, aning
scanty otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
significance betydelse
significant märkbar, signifikant
significantly märkbart
sugar-candy kandisocker
swagger cane officers käpp
uncanny mystisk, kuslig
vacancy vakans, ledig plats
vacant obesatt, ledig, tom
vatican vatikanen
volcanic vulkanisk
volcano vulkan
vulcanite ebonit
vulcanize vulkanisera