The Swedish term "rost, brand" matches the English term "canker"

other swedish words that include "rost" : english :
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
jaröst aye
jaröster ayes
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bröstvärn battlement
rost, fördärv, mjöldagg blight
högröstad predikant boanerges
sköte, famn, bröst, barm bosom
bröst breast
bröst breasts
bröstvärn breastwork
värva röster, agitera canvass
kista, lår, bröst chest
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
prost deacanal
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
avfrosta, tina upp defrost
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
tröstlösa, otröstlig disconsolate
ge rösträtt enfranchise
rösträtt franchise
köld, tjäle, frost frost
rimfrostklädd, kylig frosty
galler, rost, riva, gnissla grate
rimfrost hoar-frost
otröstlig inconsolable
hög röst laud voice
göra sin röst hörd make one's voice heard
brand, mögel, rost mildew
smalbröstad narrow-chested
nej, nejröst nay
nypa, frostskada nip
bröstvärn parapet
folkomröstning plebiscite
röstning, topphugga, rösta poll
prostituerad, fnask prostitute
folkomröstning referendum
rimfrost rime
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
rost, rosta rust
rostfri rustproof
rostig rusty
trösta, tröst solace
mähä, doppad brödbit, tröst sop
fläckfri, rostfri stainless
rösträtt suffrage
bröstkorg thorax
bröstvårta tit
bröst tits
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
sång-, röst vocal
högröstad vociferous
röst, stämma voice
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.