The Swedish term "galler, rost, riva, gnissla" matches the English term "grate"

other swedish words that include "rost" : english :
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
jaröst aye
jaröster ayes
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bröstvärn battlement
rost, fördärv, mjöldagg blight
högröstad predikant boanerges
sköte, famn, bröst, barm bosom
bröst breast
bröst breasts
bröstvärn breastwork
rost, brand canker
värva röster, agitera canvass
kista, lår, bröst chest
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
prost deacanal
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
avfrosta, tina upp defrost
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
tröstlösa, otröstlig disconsolate
ge rösträtt enfranchise
rösträtt franchise
köld, tjäle, frost frost
rimfrostklädd, kylig frosty
rimfrost hoar-frost
otröstlig inconsolable
hög röst laud voice
göra sin röst hörd make one's voice heard
brand, mögel, rost mildew
smalbröstad narrow-chested
nej, nejröst nay
nypa, frostskada nip
bröstvärn parapet
folkomröstning plebiscite
röstning, topphugga, rösta poll
prostituerad, fnask prostitute
folkomröstning referendum
rimfrost rime
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
rost, rosta rust
rostfri rustproof
rostig rusty
trösta, tröst solace
mähä, doppad brödbit, tröst sop
fläckfri, rostfri stainless
rösträtt suffrage
bröstkorg thorax
bröstvårta tit
bröst tits
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
sång-, röst vocal
högröstad vociferous
röst, stämma voice
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
other swedish words that include "riva" : english :
driva, sätta i rörelse actuate
tillskriva ascribe
visskrivare balladmonger
bedriva, husera, idka, driva carry on
genomdriva carry out
omskriva circumscribe
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
motsvarande, brevskrivare correspondent
röveriväsen dacoity
indrivare debt-collector
skildra, beskriva describe
beskriva describing
föreskriva, befallning, diktera dictate
driva bort dispossess
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
förjaga, fördriva drive away
drivande driving
björn, gråbrun, indrivare dun
driva på eggon
inskriva, enrollera enroll
vräka, avhysa, fördriva evict
överdriva exaggerate
fördriva, utvisa, relegera expel
utdrivande, utvisning expulsion
trivas feel at home
vantrivas feel uncomfortable
driva omkring gad around
driva omkring gallivant
trivas get on
riva bröd grate bread
skriva med bindestreck hyphenate
lätting, dagdrivare idler
driva, tvinga impel
privata individualized
inrista, inskriva inscribe
dagdrivare layabout
smädesskrivare libellist
dagdrivare loafer
gå och driva, söla, dröja loiter
dagdrivare loiterer
dagdrivare, lätting lounger
skriva in sig vid universitet matriculate
skriva fel mistype
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
mulåsnedrivare muleteer
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
skriva över over-write
överdriva overdo
överdriva overstate
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
skriva över overwrote
skrivare penmen
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
trycka, tryck, skriva ut print
skrivare, boktryckare printer
enskild, menig, privat private
privat privately
framdriva propel
framdrivande propulsion
blomstra, trivas prosper
riva ravel
skriva om rewrite
rivaler rivals
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
skrivare, skriftlärd scribe
textskrivare script-writer
föreskriva stipulate
riva sönder tear apart
trivas, frodas thrive
genomdriva, uppgöra transact
privatlärare tutor
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
skriva på maskin typewrite
lösdrivare vagabond
skriva, författa write
författare, skrivare writer
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.