The English term "handle-bar" matches the Swedish term "styrstång"

other english words that include "bar" : swedish :
bar bom, takt, spärr
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up bomma igen
barb hulling, hulling
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
barbate skäggig
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee pråmskeppare
baric barium
baritone baryton
bark skälla, bark
barked skällde
barkeeper barägare
barking skall
barks skäller
barley korn
barleycorn korn
barm jästskum
barmaid barflicka
barman bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barn lada
barnacle prutgås
barnacles nosklämma
barney gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
baroque barock
barque bark
barrack kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks kasern
barrage spärreld
barrator processmakare
barratry underslev
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
barricade barrikad
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barring avspärrning
barrister advokat
barrow skottkärra, bår, kärra
bars galler
bartender uppassare
barter schackra bort
birch-bark näver
bombard bombardera
bombardment bombardemang
cabaret krog
cross-bar tvärslå
crowbar kofot, bräckjärn
debar utestänga
debarking barkning
debarment uteslutande
disembark landstiga, landsätta, debarkera
embargo beslag
embark inskeppa, gå ombord
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing genant
embarrassment förlägenhet, bryderi
into the bargain till yttermera visso
only just barely nätt och jämnt
reinforcing bar armeringsjärn
rhubarb rabarber
rifle-barrel gevärspipa
sandbar sandrev
scabbard svärdsskida
spacebar mellanslagstangenten
threadbare banal, luggsliten, trådsliten
wheel-barrow skottkärra
wheelbarrow skottkärra