The Swedish term "börda, belasta, börda, refräng, last" matches the English term "burden"

other swedish words that include "belasta" : english :
överbefolkad, överbelastad congested
överbelastade overloaded
other swedish words that include "last" : english :
ycka, belastning, prövning affliction
barlast ballast
blåste blew
blåst blown
blåstrumpa bluestocking
last cargo
lastfartyg cargo-ship
överbefolkad, överbelastad congested
lastkran derrick
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
enklast att använda easiest-to-use
spänslig, elastisk, resår elastic
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
frakt, last, frakta freight
uppblåst inflated
lastad, fylld laden
lastning lading
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
föreläst lectured
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
låst, förvaringsskåp locker
lastbilar lorries
lastbil lorry
lemlästa, stympa maim
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
mjukplast non-rigid plastic
överbelastning overload
överbelastade overloaded
plåster, murbruk plaster
plast plastic
amidplast polyamide
ståtlig, uppblåst pompous
elastisk resilient
sandblästra sandblast
sandblästring sandblasting
skeppslast shipload
avlastare, varuavsändare shipper
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
stillastående stationary
uppblåst swollen-headed
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
omlastning transshipment
lastbil, transportera truck
olärd, föga beläst unlettered
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
olåst unlocked
olästa unread
förtrupp, lastvagn van
skruvstäd, last (en synd) vice
lastbar, vanartig, ilsken vicious
belastningar weights
beläst well-read
lastkaj wharf
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
arbetsbelastning workload
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.