The Swedish term "bok, tinga" matches the English term "book"

other swedish words that include "bok" : english :
bokföring accountancy
revisor, kamrer, bokförare accountant
bokföring accounting
uppenbarelseboken apocalypse
bok beech
bok beech tree
tryckbokstav blockletter
bokhylla book-case
bokförare book-keeper
bokhandlare book-seller
bokhylla book-shelves
bokföring bookkeeping
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
bokaffärer bookstores
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
checkbok checkbook
krönikeboken chronicles
målarbok colorbook
femte moseboken deuteronomy
dagbok diary
lexikon, ordbok dictionary
första moseboken genesis
gästbok guest book
handbok handbook
avenbok hornbeam
psalmbok hymn-book
begynnelsebokstav, inledande initial
anteckningsbok jotter
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
införa i dagbok journalize
domareboken judges
huvudbok, liggare ledger
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
bokstäver lettering
boktryck letterpress
bokstäver letters
tredje moseboken Leviticus
ordboksförfattare lexicographer
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
stor bokstav majuscule
handbok, manuellt, manual manual
notbok music book
anteckningsbok note-book
slutsåld bok out of print
pocketbok paperback
motbok pass-book
telefonbok phonebook
plånbok pocketbook
bönbok prayer book
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
skrivare, boktryckare printer
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
förlag, bokförlag publishing house
läsebok, läsare reader
uppenbarelseboken relevation
bokstaverande, rättskrivning spelling
sagobok story-book
lärobok text-book
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
stor bok, volym tome
plånbok wallet
ordbok word-book
årsbok yearbook