The Swedish term "by" matches the English term "gust (wind)"

other swedish words that include "by" : english :
annonsbyrå advertising agency
tillbyggnad annex
unge, baby baby
babylonisk Babylonian
babyloniernas Babylonian's
obygd backwoods
nybyggare backwoodsman
opressade byxor baggy
vida dambyxor bloomers
byte booty
gränsbygd border country
bysthållare brasière
ridbyxor, knäbyxor breeches
anlägga, bygga, uppföra build
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggnad building
byggmästare building contractor
byggnader buildings
bygger builds
uppbyggd av buildup
byggd built
inbyggt built-in
byrå bureau
barm, byst bust
byst busts
bysantinsk byzantine
kabyss caboose
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
föränderlig, ombytlig changeable
bortbyting changeling
utbytare changer
byrå chest of drawers
krabb sjö, ombytlig vind choppy
bebygga colonize
konstruera, bygga, anlägga construct
vagga, babysång, barnsäng cot
bygd, land country
landsbygd, bygd countryside
byracka cur
labyrintisk daedalian
avfolkningsbygd depopulated region
derby, plommonstop derby
härad, stadsdel, bygd, trakt district
låda, byrålåda drawer
byxor av segelduk ducks
uppbyggelse edification
byggnad edifice
uppbygga edify
valbyrå election office
alf, troll, byting, älva elf
utbyte, byta, byte, växla exchange
utbyten exchanges
manbyggnad farmhouse
fribytare filibuster
flanellkostym, flanellbyxor flannels
nervös oro, förvirring, regnby flurry
plint, stigbygel footstall
förebygger forestalls
fribytare freebooter
kabyss, galär, pentry galley
byig, stormig gusty
liten by hamlet
hobby hobby
hemmabyggd homebuilt
byxa hose
invånare, inbyggare inhabitant
utbytbar interchangable
fuskbygge jerry-building
fuskbyggt jerry-built
spetsbyxor jodhpurs
knäbyxor knee-breeches
dambyxor, byxor knickers
labyrint labyrinth
labyrintisk labyrinthine
babyutstyrsel layette
virrvarr, labyrint maze
megabyte, MB megs
hembygd native place
byggnadsarbetare, rallare navvy
nybabyloniska rikets neo-babylonian
depeschbyrå news-office
nyhetsbyrå newsagency
skvallerbytta newsmonger
undanröja, förebygga obviate
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
obygd, vildmark outback
kalsonger, byxor pants
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
byte, plundring, plundra plunder
golfbyxor plus-fours
förebyggande precosion
avstyra, förhindra, förbygga prevent
rov, byte, be prey
byte, stenbrott quarry
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
byt ut refill
utbytbar replaceable
fribytare, vandrare rover
rugby rugger
byggtork, salamander salamander
byggnadsställning, schavott scaffold
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
uppgörelse, nybygge settlement
nybyggare settler
skeppsbygge shipbuilding
kortbyxor shorts
byxor slacks
volt, kullerbytta somersault
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
stigbygel stirrup
stöldgods, bylte, knyte swag
byta swap
byta swop
skvallerbytta talebearer
skvallerbytta telltale
glesbygd thinly
inbyte trade-in
byxor, långbyxor trousers
badbyxor truks
turistbyrå turist agency
ombytlig, variabel variable
by village
krigsbyte war-trophy
tjärn, skogsbygd woodland