The Swedish term "bygd, land" matches the English term "country"

other swedish words that include "land" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
utlandet, utomlands, utrikes abroad
tunnland acre
beroendeframkallande addictive
blandning admixture
landningsbana airstrip
blandning allsorts
omväxlande alternat
blandning amalgamation
blanda amalgemate
mellan, bland among
bland amongst
stillande, analgetikum analgesic
englandsvän anglophile
smärtstillande medel anodyne
avbländbar anti-dazzle
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
gillande approbation
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomma, länder arrive
anlända till arrive in
anlände arrived
anländer arrives
på land ashore
tilldelande assigning
tillbakasvallande våg backwash
ofruktbart land badlands
förvisa, landsförvisa banish
förvisning, landsförvisning banishment
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bönfallande beseeching
klandra, klander, tadel, skylla på blame
blanda sig blend
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
irländsk dialekt brogue
cancerframkallande carcinogenic
kriticera, klander censure
fasthållande clutching
blandas commingle
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
landsman compatriot
full, komplettera, fullända, fullständig complete
blanda, sammansatt compound
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
förlänande, utdelande conferment
förbryllande confusing
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
iögonfallande, framstående conspicuous
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
innehållande containing
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
sammankallande convenor
fällande, övertygelse conviction
sammankallande, församling convocation
länder countries
landsting country council
lantman, landsman countryman
landsbygd, bygd countryside
skyldig, klandervärd culpable
förblinda, blända dazzle
avfallande deciduous
utvecklande deploying
dialekt, landsmål dialect
mellangärde, bländare diaphragm
ogillande disapproval
landstiga, landsätta, debarkera disembark
onåd, ogillande disfavour
slända på spinnrock distaff
sovande, vilande dormant
slända, trollslända dragon-fly
holländsk Dutch
holländare dutchman
översvallande effusive
Irland, Irländska republiken Eire
befallande emperious
England England
engelsk-talande English-speaking
rolig, underhållande entertaining
Estland Esthonia
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
landsförvisa expatriate
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
fädernesland fatherland
klandersjuka fault-finding
girlandfestoons@girlands festoon
Finland Finland
finnländare Finn
flamländsk flemish
rinnande, svallande, flytande flowing
nödlanda force-land
utrikes, utländsk foreign
uppfyllande fulfilling
höglandsskotte Gael
spelande gambling
landgång gangplank
gång, landgång gangway
krans, bekransa, girland garland
Tyskland Germany
sneglande glancing
bländande, gräll, bjärt glaring
landshövding governor
grafik, åskådlig, målande graphic
tillfredsställande gratifying
Grekland Greece
grekisktalande Greek-speaking
höft, länd haunch
högländare highlander
allfarväg, landsväg highroad
hemland homeland
ylande howling
hycklande, skenhelig hypocritical
Island Iceland
isländsk Icelandic
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
befallande imperious
fängslande incarceration
Irland Ireland
irländska, irländsk Irish
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
landtunga, näs isthmus
skotte, högländare Jock
jublande jubilant
jylland Jutland
behållande keeping
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
trappavsats, landstigning landing
länder lands
landskap landscape
lappland lapland
latintalande latin-speaking
Lettland Latvia
lågland lowland
lågland lowlands
fastland mainland
dagslända mayfly
blandning medley
meddelande, bud, budskap message
bland, mellan mid
blanda sig, blanda mingle
blandbar miscible
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
elände misery
sammanblanda, mixa, blanda mix
blandad mixed
blandras mixed-race
inblandad mixed up
blandar mixes
blandning mixture
landsomfattande nationwide
fosterland native-country
fädernesland native country
nederländare Netherlander
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
kort extrameddelande newsflash
ingenmansland no-man's-land
påflugen, påfallande obtrusive
ibland occasionally
landsförvisning, uteslutning ostracism
landvägen overland
utomlands overseas
översvallande overwhelming
betalande paying
fulländning perfection
applåder, gillande plaudit
blandad promiscuous
landskap, län, provins province
ren, oblandad, idel pure
förbryllande, gåtfull puzzling
förhållande ratio
skramlande rattling
räcka, nå, anlända, hinna reach
återbetalande refunding
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
klandervärd reprehensible
vilande resting
återställande restorations
rumlande revelling
sållandet, gåtorna riddling
porlande rippling
rumlande roistering
rullande rolling
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
idisslande rumination
Ryssland Russia
bo på landet rusticate
tillfredsställande satisfying
landskap scenary
sceneri, landskap scenery
Skottland Scotland
lända till serve as
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
blandare shaker
gå släpigt, blanda shuffle
ländstycke, oxstek sirloin
rökblandad dimma smog
stundom, emellanåt, ibland sometimes
pärlande sparkling
talande speaking
delande splitting
turistklass, mellandäck steerage
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
apart, påfallande, slående striking
svällande, ansvällning swelling
växlande switching
tilltalande, sympatisk sympathetic
samtalande talking
textmeddelande textmessage
spännande, rafflande thrilling
pinglande, pingla tinkle
togglande toggling
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
ickepåfallande unobtrusive
otillfredsställande unsatisfactory
brokig, växlande varied
västerländsk westernize
gnällande, pipig whining
virvlande whirling
visslande whistling
vacklande wobbly
underland wonderland
vrålande yelling
foglig, undfallande yielding