The Swedish term "skrivelse, meddelande, kommunikation" matches the English term "communication"

other swedish words that include "skrivelse" : english :
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
skrivelse missive
stämning, skrivelse writ
other swedish words that include "meddelande" : english :
meddelande, bud, budskap message
kort extrameddelande newsflash
textmeddelande textmessage
other swedish words that include "kommunikation" : english :
telekommunikation telecommunication
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table