The English term "time-table" matches the Swedish term "schema, kommunikationstabell, tidtabell"

other english words that include "table" : swedish :
acceptable acceptabelt, godtagbart
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
adaptable anpassningsbar
adjustable justerbar
attributable anses bero på
charitable barmhärtig
comfortable bekväm
constable konstapel
datable daterbar
debatable diskutabel
delectable ljuvlig
detestable avskyvärd
disreputable illa beryktad, vanhedrande
eatables matvaror
executable körbar
executables körbara
feel uncomfortable vantrivas
habitable beboelig
hospitable gästfri
illimitable oändlig
indisputable oemotsäglig
indomitable okuvlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
inscrutable outgrundlig
insurmountable oöverstiglig
irrefutable ovedersäglig
irresistable oemotståndlig
irritable retlig, lättretlig
lay the table duka
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
palatable smaklig
portable flyttbar, portabel
predictable förutsägbara
prifitable nyttig
printable utskriftsbar, tryckbar
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
redistributable utgivningsbara
reputable aktad
respectable respektabel, anständig
retractable indragbart
selectable valbara
settable inställningsbara
shootable skjutbar
stable stabil, stall
suitable passande, läglig, lämplig
table bord, tabell, tavla
table-boarder matgäst
table-land högplatå
table-lifting bordsdans
table-linen bordslinne
table-manners bordsskick
table-rapping bordknackning
table-spoon matsked
table-talk bordssamtal
table-tennis bordtennis
table-turning bordsdans
table of rates taxa
tableau tablå
tablecloth bordsduk
tableknife matkniv
tableland högplatå
tablemat tablett
tables tabeller
tablespoonful matskedsmått
tablet tablett, skrivblock
tabletop bordsskiva
tablets lertavlor
tableware bordsservis
tractable lätthanterlig
tractable (be) spak (vara )
turntable vändskiva
unacceptable oacceptabelt
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
uncharitable kärlekslös
uncomfortable obekväm
uninhabitable obebolig
unpredictable oförutsägbar
unstable ostadig
unsuitable olämplig
user-selectable valbara
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
veritable fornlig
wait at table severa
writing-table skrivbord