The English term "day-time" matches the Swedish term "dagtid"

other english words that include "day" : swedish :
ash-wednesday askonsdag
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
Christmas Day juldagen
day dag
day-break gryning
day-to-day dagliga
day after Christmas Day annandag (jul)
day after tomorrow övermorgon
day and night dygn
day of issue avstämplingsdag
daybreak gryning, daggryning
daydream dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
daylight dagsljus
daylong dagslång
days dagar
daytime dagtid
dog-days rötmånad
dogdays rötmånad
domesday domens dag
eight-hour day åttatimmarsdag
every-day vardaglig
every day dagligen
everyday alldaglig, vardags
everyday commodities dagligvaror
fixed day utsatt dag
Friday fredag
Good Friday långfredag
heyday höjdpunkt, glanstid
holiday semester, helg, ledighet, lovdag
holidays ledigheter, ferie
holy-day helgdag
Lady Day vårfrudagen
leapday skottdag
Maundy Thursday skärtorsdag
mayday första maj
MayDay S.O.S.
midday middag
Monday måndag
monday-friday måndag till fredag
name-day namnsdag
New Year`s Day nyårsdagen
nowadays nu för tiden
nowdays nu för tiden
on duty for the day jourhavande
payday avlöningsdag
red-letter-day helgdag
saint´s day helgondag
Saturday lördag
someday någon dag
speech-day skolavslutning
Sunday söndag
the day before yesterday förrgår
the other day häromdagen
Thursday torsdag
today idag
Tuesday tisdag
Twelfth Day trettondagen
two days ago för två dagar sedan
Wednesday onsdag
weekday vardag
Whitsunday pingstdagen
workaday alldaglig
workday arbetsdag
yesterday i går