The Swedish term "rinnande, svallande, flytande" matches the English term "flowing"

other swedish words that include "rinnande" : english :
brinnande, het ardent
innerlig, brinnande fervent
rinnande, löpning, går, lopp running