The Swedish term "ren, oblandad, idel" matches the English term "pure"

other swedish words that include "ren" : english :
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
flygburen airborne
förena, bundförvant ally
arena arena
väduren aries
umgänge, samfund, association, förening association
grensle astride
på tvären athwart
utgivarens author's
bakdörren backdoor
döparen baptizer
uppburen be thought highly of
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
trädgren bough
avgrena branch off
amerikansk ren caribou
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
barmhärtighet, välgörenhet charity
sträng, ren, kysk chaste
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengjorde cleaned
rengörande cleaning
renhet cleanliness
renlig cleanly
renhet cleanness
rengör cleans
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
förenlighet compatibilty
konferencié comperè
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
konferens conference
kongruens, överensstämmelse congruence
förbinda, förena sig conjoin
konsekvent, förenlig consistent
överensstämmande, konsonant consonant
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
leverantör, entreprenör contractor
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
på tvären crosswise
köparens customer's
avskuren, avsnöra cut off
överenskommelse, planka, handla deal
orena, defilera defile
rengöringsmedel detergent
osnygg, oren, smutsig dirty
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
oförenlig, disharmonisk discordant
avvikelse, oförenlighet discrepancy
arbetsgivarförening employers` association
ärende errand
ärenden errands
var, varje, varenda every
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
hopp- och kastgrenar field-events
filhanteraren filemanager
till, prenumerera på, åt, ty, för for
frenetisk frenzied
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
komma bra överens get on well
överensstämmande harmonised
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
rumsren housetrained
identifieraren identifier
ren, obefläckad immaculate
oren, förfalskad impure
orenhet impurity
orimlig, oförenlig incongruous
förenade incorporated
oerfaren inexperienced
buren jankers
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
edsvuren person jurat
arrende leasehold
arrendator leaseholder
hyresgäst, arrendator lessee
lila, syren lilac
lem, trädgren limb
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
idel, ren, blott och bar mere
renlärig ortodox
fullständigt, rent ut outright
parentes parenthesis
rensa bär pick berries
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
erfaren, van practised
företräde före, inställning, preferens preference
renrasig pure-bred
utrensning, rensa, rena purge
rening purification
rena purify
renhet purity
förgrening ramification
förgrena sig ramify
avseende, referens reference
förfina, raffinera, rena refine
ren, rendjuret reindeer
renässans Renaissance
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
hyra, arrendeavgift rent
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
ren riendeer
rengöra scavenge
gasrenare scrubber
renrakad shaven
fackföreningsombud shop-steward
förenkling simplification
förenkla simplify
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
historieberättaren storysman
stå bredbent, sitta grensle straddle
underleverantör, underentreprenör subcontractor
prenumerera subscribe
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
schersmin, syren syringa
pricka av, överensstämma tally
arrendetid, arrende tenancy
hyresgäst, arrendator tenant
hyrd bostad, arrendegård tenement
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
rasren, fullblod thoroughbred
fackförening trade union
trendiga trendy
trokoloren tricolour
begravningsentreprenör undertaker
förena, ena unify
förening, förbund, förening, sammanslutning union
förena, anknyta unite
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
ogräs, rensa weed
rensa en åker weed a field
vitlimma, rentvå whitewash
sädesrensare winower