The Swedish term "dåna, svimma, svag, matt" matches the English term "faint"

other swedish words that include "svimma" : english :
svimning, svimma swoon
other swedish words that include "matt" : english :
måttlig abstinent
mål, sikte, syfte, måtta aim
mattematik, aritmetik arithmetic
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
övermåttan beyond measure
skrälla, smattra blare
sämsskinn, matt gul buff
rymdmått bushel
matta carpet
schack och matt, besegra checkmate
äckla, övermåtta cloy
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
matt, klen, svag feeble
avmattas grow weak
hängmatta hammock
omåttlig immoderate
omättlig insatiable
omåttlig intemperate
trög, matt languid
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
korkmatta lino
korkmatta linoleum
matt, glanslös lustreless
matt yta, matta mat
mattillverkning matting
måtte, får may
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
måttband measuringtape
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
medelmåttig middling
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
smattra, rabbla patter
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
matta, filt, ryamatta rug
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
uttmattad, spenderade spent
ytmått square measure
övermättnad, övermått surfeit
grästorv, gräsmatta sward
matskedsmått tablespoonful
tämja, matt, tam tame
göra matt tarnish
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
matta, avmatta, försvaga weaken
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.