The Swedish term "schack och matt, besegra" matches the English term "checkmate"

other swedish words that include "matt" : english :
måttlig abstinent
mål, sikte, syfte, måtta aim
mattematik, aritmetik arithmetic
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
övermåttan beyond measure
skrälla, smattra blare
sämsskinn, matt gul buff
rymdmått bushel
matta carpet
äckla, övermåtta cloy
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
dåna, svimma, svag, matt faint
matt, klen, svag feeble
avmattas grow weak
hängmatta hammock
omåttlig immoderate
omättlig insatiable
omåttlig intemperate
trög, matt languid
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
korkmatta lino
korkmatta linoleum
matt, glanslös lustreless
matt yta, matta mat
mattillverkning matting
måtte, får may
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
måttband measuringtape
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
medelmåttig middling
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
smattra, rabbla patter
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
matta, filt, ryamatta rug
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
uttmattad, spenderade spent
ytmått square measure
övermättnad, övermått surfeit
grästorv, gräsmatta sward
matskedsmått tablespoonful
tämja, matt, tam tame
göra matt tarnish
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
matta, avmatta, försvaga weaken