The Swedish term "ute och festar" matches the English term "razzle"

other swedish words that include "ute" : english :
ansluten till adhered
utefter all along
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
tredje från slutet antepenultimate
autentisk, verklighetsnära authentic
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
vara ute på turné barnstorm
blodutgjutelse bloodshed
flaska, butelj bottle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
slaktare, chakuteriaffär butcher
avbruten cancelled
klöver och ruter clubs and diamonds
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
snuten, polis cop
aftonringning, utegångsförbud curfew
computer dator
bruten de-energised
utestänga debar
uteslutande debarment
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
ruter, diamanter diamonds
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
disputera dispyte
utesluta, välja bort exclude
skjuter fires
gjuteri foundry
vara ute och roa sig mycket gadabout
innesluten inclosed
institutet institut
utelämna leave out
utestänga lock out
luteran, luthersk Lutheran
debutera make ons's début
protokoll, minuter minutes
muterade mutant
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
landsförvisning, uteslutning ostracism
ut, ute out
utomhus, ute out of doors
utegrill outdoor grill
utelämna pass over
utestänga, hindra preclude
sluten, reserverade reserved
sluten reticent
salut, salutera, hälsa, honnör salute
sautera sauté
uteslutande solely
utebli stay away
knapp, stuteri, dubb stud
hänskjuter submits
otämjd, oavbruten unbroken
oavbruten uninterrupted
uteliggare, luffare vagrant