The Swedish term "icke-usa" matches the English term "non-usa"

other swedish words that include "usa" : english :
ackusativ accusative
ljusaste brightest
för tusan! by George!
tjusa, fängsla captivate
husa, städerska chamber-maid
tjusning, tjusa, charm charm
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
vecka, krusa, veck crimp
krusar cringes
chips, krusa, frisk crisp
krusa, hårlock, ringla curl
pil, rusa dart
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
förtjusande, välbehaglig delightful
avlusa delouse
avlusa delousing
djävul, tusan devil
tjusa, förtrolla enchant
frusa feel cold
volang, rusa i väg, sprattla flounce
rusade, kastade flung
krusa hår frizz
krusa håret frizzle
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
husa house-maid
husa housemaid
slunga, rusa hurtle
husar hussar
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
berusa intoxicate
berusa sig intoxicate oneself
tjusarlock kiss-curl
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
rusa efter make after
mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa murmur
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
husa parlour-maid
rusa, doppa plunge
krusning, krusa ripple
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
rusa, forsa, säv rush
rusa, skena iväg scamper
lätt regnskur, rusa, vindil scud
berusad sloshed
snusa, fnysa, vädra sniff
snusa, snus, vädra snuff
susa sough
lätt berusad squiffy
krusa stand on ceremony
susa swoosh
berusad, drucken tipsy
rusade, rev sönder tore
boende i usa us-residents
toppexpert, vina, susa whiz
vissla, susa whizz
asberusad zonked
Guds död!, för tusan zounds