The Swedish term "kvinna, fru, dam, dam" matches the English term "lady"

other swedish words that include "fru" : english :
torr, ofruktbar arid
ofruktbarhet aridity
ofruktbart land badlands
steril, karg jord, ofruktbar barren
frukost breakfast
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
inlagd frukt, fruktkonserv conserves
fruktförsäljare costermonger
rädsla, frukta, befara dread
göra fruktbar, berika enrich
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
fruktbar fecund
fruktbarhet fecundity
frusa feel cold
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
frukbar, bördig fertile
fruktbarhet fertility
befrukta fertilize
fruktansvärd formidable
rå frukt fresh fruit
frusit frose
fryst, frusen frozen
frukt fruit
frukt fruitage
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fruktlös fruitless
frukter fruits
frustrerade frustrated
fruktansvärd, skändlig heinous
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
ofruktbar infertile
ofruktbarhet infertility
vårfrudagen Lady Day
min fru, fröken madam
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
jungfrulighet maidenhead
husmor, fru matron
sjöjungfru mermaid
fru Mrs(misses)
fruktträdgård orchard
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
fruktbar prolific
fruktglass i skål, fruktglass sundae
fruktkaka, besk tart
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
ofruktbar unfertile
jungfru, oskuld virgin
jungfrulighet virginity
maka, fru, hustru wife
fallfrukt, skänk från ovan windfall
fruar wives
kvinna, fruntimmer woman
fruntimmersaktig womanish