The Swedish term "redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig" matches the English term "ready"

other swedish words that include "klar" : english :
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
vinklar angles
artiklar articles
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
mäklare broker
cirklar circles
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
klarare clearer
klart clearly
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
definition, förklaring definition
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
utvecklare developer
dimensionera, oklar dim
äcklar disgusts
engångsartiklar disposables
genomarbetar, utvecklar elaborates
förklara, belysa, klargöra elucidate
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
förklara expound
gymnastiklärare gamemaster
klara sig get along
klara sig i get through
språklära grammar
grammatik, språklära grammer
hycklare, skrymtare hypocrite
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
otydlig, oklar indistinct
oförklarlig inexplicable
förklaringar interprets
klar limpid
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
klargöra make clear
få klara sig med make do with
klarar manages
äktenskapsmäklare matchmaker
oklar nebulous
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
påtaglig, tydlig, självklar obvious
socklar pedestals
klarsynt perspcacious
förutsättning, självklar sak postulate
rucklare, räfsa, kratta rake
helgonförklarad sainted
klarhet, stillhet serenity
socklar sockets
börsmäklare stock-broker
klär dig suits you
engångsartiklar throwaways
oklar unclear
klarvaken wide-awake
other swedish words that include "beredd" : english :
beredd, förberedd prepared
oberedda undressed
oförberedd unprepared
other swedish words that include "beredvillig" : english :
beredvillighet alacrity
beredvillig, villig willing
other swedish words that include "påpasslig" : english :
påpasslig, uppmärksam attentive
sufflera, påpasslig, snar prompt
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.