The English term "make" matches the Swedish term "åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra"