The Swedish term "tak" matches the English term "roof"

other swedish words that include "tak" : english :
bom, takt, spärr bar
batong, taktpinne baton
ljusstake candle-stick
tak canopy
innertak ceiling
takmålningar ceiling-paintings
vevstake connecting rod
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
kontakter connections
kontaktade consulted
beröring, kontakt contact
kontaktat contacted
kontaktande contacting
kontaktorer contactors
kontakter contacts
takt, delikatess, känslighet delicacy
takskägg, takfot eaves
takränna eaves-gutter
enstaka, motstycke exceptional
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
gaveltak gable roof
intäkter, vinster, förtjänst gainings
biljettintäkter gate money
ränna, rännsten, takränna gutter
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
hålla takten keep time
mått, takt, mäta, åtgärd measure
enstaka occasional
åttakantig octagonal
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
i otakt out of time
staket, plank paling
regntak, takvåning penthouse
stake, strejkvakt, piket picket
takspira, höjdpunkt pinnacle
taktik policies
eka, staka sig fram punt
taksparre rafter
ås, takås ridge
takläggning roofing
utan tak roofless
takräcke roofrack
taken roofs
taktegel rooftile
taktopp rooftop
takbjälke rooftree
anlopp, ansats, upptakt run-up
klappersten, takspån shingle
spektakulära spectacular
stake, insats, satsa stake
syntaktisk syntactic
taktfullhet, takt tact
grannlaga, taktfull tactful
taktfullhet tactfulness
taktisk tactical
taktiker tactician
taktik tactics
taktlös tactless
intäkter takings
halmtak thatched roof
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
tvättäkta washable
tvättäkta wasshable