The Tokpisin term "kago" matches the English term "baggage"

other tokpisin words that include "kago" : english :
kago cargo
kago goods
kagoboi porter