The Tokpisin term "kago" matches the English term "goods"

other tokpisin words that include "kago" : english :
kago baggage
kago cargo
kagoboi porter