The Dutch term "met overgave" matches the English term "selflessly, devotedly"

other dutch words that include "met" : english :
afgemeten stiff, formal, measured
afmeting measurement
barometer barometer
bekend zijn met know
belasten met entrust
besmettelijk infectious, contagious, catching
besmetten infect
besmetting infection
centimeter centimeter, centimetre
contact hebben met contact
Demeter Demeter
diameter diameter
driehoeksmeting trigonometry
drukmeter barometer
geladen met carrying
geometrie geometry
in tegenspraak zijn met contradict
kilometer kilometer, kilometre
lemmet blade
met on, through, against, with
met aandacht attentively
met de klok mee clockwise
met een band omgeven tape
met geen mogelijkheid impossibly
met gemak easily
met geweld violently
met goed gevolg successfully
met gom bestrijken erase
met ingang van from
met lucht gevuld overhead, overground
met nadruk zeggen emphasize
met nieuwsgierigheid inquisitively
met opzet deliberately
met pensioen gaan retire
met spoed urgently
metaaldraad wire
metaalmengsel alloy
metafoor metaphor
metalen metal, metallic
metamorfose metamorphosis
meten compute, measure
meteoriet meteorite
meteorologie meteorology
meter meter, metre
metgezel accompanist, companian
methode method
methodisch methodical
methodistisch Methodist
Methusalem Methuselah
metriek metric
metro subway, underground
metropoliet archbishop
metropolis metropolis
metropool metropolis
metrum metre, meter
metselaar mason
metselkalk morter
metselwerk masonry
metterdaad indeed, actually
millimeter millimeter, millimetre
omgaan met manipulate
ontsmetten disinfect
parameter parameter
Prometheus Prometheus
samen met with
smet smirch, blot
smetten stain
symmetrie symmetry
symmetrisch symmetric
telemetrie telemetry
thermometer thermometer
trigonometrie trigonometry
vierkante decameter are
vrijmetselaar Mason, freemason
vrijmetselaars- masonic
warmtemeter thermometer
zich vermetelen dare