The Swedish term "ånyo, igen" matches the English term "again"

other swedish words that include "igen" : english :
obestridligen, erkänt admittedly
i en ålder av, ålderstigen aged
årligen annually
antigen antigen
tydligen apparently
i regel, vanligen as a rule
äntligen, omsider at last
smälla igen, skräll bang
bomma igen bar up
bohem, zigenare bohemian
oupphörligen ceaselessly
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
huvudsakligen chiefly
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
det måste medges, uppenbarligen confessedly
följdaktligen, därför, alltså consequently
oavbrutet, ideligen continually
kork, korka igen cork
korka igen cork up
dagligen, daglig daily
vederbörligen duly
uppstigen emerged
huvudsakligen essentially
dagligen every day
tydligen evidently
övermåttan, synnerligen exceedingly
uttryckligen explicitly
synnerligen extraordinarily
tämligen, någorlunda fairly
slutligen finally
täpper igen fouling
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
zigenare, tattare gipsy
verkligen greatly
zigenare gypsy
ögna (igenom) have a glance (at)
intelligenssnobb highbrow
ögonblickligen imediately
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
oundvikligen inevitably
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
rättsligen judicially
rättsligen juridically
känna igen, synhåll ken
slutligen lastly
på sista tiden, nyligen lately
nyligen latterly
bokstavligen, formligen literally
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
andligen, mentalt mentally
nämligen namely
ovillkorligen, behov needs
tydligen obviously
om igen one`s more
muntligen orally
ursprungligen orgiginally
ursprunligen originally
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
personligen personally
vänligen, behaga please
möjligen, möjligtvis possibly
förmodligen presumably
huvudsakligen principal
möjligen, troligtvis probably
egentligen proporly
egentligen, faktiskt, verkligen really
nyligen recently
igenkännande recognition
känna igen recognize
försöka igen retry
slå igen, smäll slam
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
postdiligens, diligens stage-coach
antagande, förmodligen supposition
därvid, därigenom thereby
genom, igenom through
zigenare (Ungersk) Tzigane
obestridlig, onekligen undeniable
vanligen, vanligtvis usually
muntligen, verbalt verbally
sannerligen, i sanning verily
namely, nämligen videlicet
varigenom whereby
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
årligen, årlig yearly
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.