The Swedish term "fast bostad, hemort" matches the English term "domicile"

other swedish words that include "fast" : english :
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
tillfoga, fästa affix
fästa, tillägga allfix
fastän although
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
faster, moster, tant aunt
jordfästa, begrava bury
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fästa cinch
fastsatt cinched
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konsolidera, stärka, befästa consolidate
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
trofast, trogen faithful
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
fästman fiancé
fästmö fiancée
trofasthet, trohet fidelity
brandsäker, eldfast fireproof
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
fort, fästning fort
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
jordfästning, begravning funeral
svärdsfäste hilt
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
haka fast, koppla, hake, krok hook
fastighet house-property
fast egendom immovables
begrava, jordfästa inter
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
fastland mainland
faststalla priset make the price
fasta nested
fasta kostnader overhead
premiss, fastighet, antagande premise
principfast principled
fästningsvall rampart
stadfästa ratify
fast rigid
rotfast rooted
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
fastna, pinne, käpp, stav stick
spänna fast, slejf, rem strap
fäste stronghold
fast stuck
fästman, fästmö sweetheart
fästa, fras, lapp tag
fastän though
prick, bock, fästing, ticka tick
fast unblinking
fastställd vested