The Swedish term "snabb, fasta, fort" matches the English term "fast"

other swedish words that include "fort" : english :
ångestfull, förtvivlad agonized
förtal backbiting
förtrolla, förhäxa bewitch
förtrollad bewitched
förtrollar bewitches
källförteckning bibliography
förtal calumny
fortsätt carry-on
förtret chagrin
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
kondensera, förtäta condense
förtrogen confidant
anförtro, lita, tro confide
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
förtrolig confidental
konfidentiellt, förtrogen confidential
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
förtrolig, förtrogen conversant
kredit, förtjänst, heder credit
förtala defame
glad, förtjust delighted
förtjusande, välbehaglig delightful
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
förtjäna deserve
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
förtvivlad, hopplös desperate
förtvivlan, nedslagenhet despondency
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
förtrampad downtrodden
tjurighet, förtrytelse dudgeon
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
äta, äta, förtära eat
tjusa, förtrolla enchant
trolleri, förtrollning enchantment
fängsla, förtrolla enthrall
anförtro entrust
anförtro entrusted
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
fort, fästning fort
förtvivlade frantic
intäkter, vinster, förtjänst gainings
fortplantnings-, genital genital
förtrollning, charm glamour
intimitet, förtrolighet intimacy
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
söla, leva, fortleva, dröja linger
förteckning, lista, nota list
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
förtöja make fast
fortskaffningsmedel means of communication
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
förtala misrepresent
hed, förtöja moor
förtvining, gammalmodighet obsolescence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
förtrycka, nedtrycka oppress
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
förtorka parch
såra, förtrytelse pique
förtida, för tidig premature
förtursrätt, företräde, prioritet priority
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
propagera, fortplanta propagate
fortplantning, avling propagation
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
förtänksam, klok prudent
fort, snabbt quickly
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
förtunna rarefy
relatera, förtälja, anknyta relate
förkasta, förtappad reprobate
förtegenhet reticence
förtorka sear
självförtroende self-confidence
efterspel, fortsättning sequel
förtorka sere
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
anförtro sig åt unbosom
oförtjänt undeserved
oförtjänt undesserved
förtrupp, lastvagn van
förtala vilify
vissna, förtorka wither
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.