The Swedish term "fil-storlek" matches the English term "file-size"

other swedish words that include "fil" : english :
b-filmer b-movies
filt blanket
kubb, styv filthatt, kastare bowler
örfil box on the ear
gran, filial, bransch branch
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
patron, filmrulle cartridge
filmkamera cine-camera
kommandofil command-file
kommandofil commandfile
inställningsfil configurationfile
manschett, örfil cuff
orena, defilera defile
dubba film, dubba till dub
fil, mapp, arkivera, fila file
fil-katalog file-catalogue
fil-lista file-list
filsökning file-search
filhanteraren filemanager
filnamn filename
filer files
filsöknings-funktion filesearch-function
filsökning fileseek
filspecifikation filespec
filsystem filesystem
filtyp filetype
rulad, filé fillet
filma, film, en hinna film
filter, sila, filtrera filter
filtrera filtrate
film flicks
stofil fogey
hjälpfil helpfile
filthatt homburg
installationsfiler installationfiles
språk-filer language-files
filosofie magister Master of Arts
filosofie magister Master of Science
film motion picture
bio, film, biograf movie
filmstjärna movie star
filmskapare moviemaker
nagelfil nail-file
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
filtrera percolate
filatelister philatelist
filemon philemon
filipperna Philippians
filippinerna Philippines
filisté philistine
filosof philosopher
filosofisk philosophic
filosofi philosophy
schal, pläd, filt plaid
förfilateli pre-philately
profil profile
profiler profiles
programfil programfile
strävt ljud, fil rasp
matta, filt, ryamatta rug
körfil runfile
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
filmfars slapstick
ljudfil soundfile
ung kvinnlig filmstjärna starlet
syfilis syphilis
systemfil systemfile
ljudfilm, talfilm talkie
talfilm talking film
testfil testfile
testfiler testfiles
textfil textfile
roman, sensationsfilm thriller
wulfila ulfila
glosfil vocabelfile