The Swedish term "hålla inne, undanhålla" matches the English term "withhold"

other swedish words that include "hålla" : english :
hallåman announcer
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bysthållare brasière
hållare carrier
hålla mat, skaffa mat cater
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
högtidlighålla commemorate
inbegripa, innehålla comprise
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
kvarhålla detain
hushållning, hushålla economize
upprätthålla enforce
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
god dag, hallå, hej hallo
hallå, hej hello
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
hallåande hullaballoo
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
anhållan petition
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
flöda, ösa, hälla pour
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
förhållande ratio
få, anamma, erhålla, mottaga receive
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
förhålla sig remaine
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppehålla sustain
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
vidmakthålla, stödja uphold
hålla utkik watchout
other swedish words that include "inne" : english :
finne, akne acne
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
alteration, sinnesrörelse agitation
inneliggande order backlog
batong, taktpinne baton
innehavare bearer
innertak ceiling
minnesgravvård cenotaph
karaktär, sinnelag, tecken character
damlinne, linne chemise
åminnelse commemoration
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
koncessionsinnehavare concessionaire
innehålla contain
innehållande containing
innehåller contains
nöjd, innehåll content
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
dyrt, innerligt dearly
sättpinne dibble
försvinner disappears
diskettinnehåll disc-contents
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
bifoga, innesluta enclose
inlinda, innesluta envelop
essens, huvudinnehållet essence
evig, evinnerlig eternal
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
innerlig, brinnande fervent
innerlighet, värme fervour
finner finds
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
vinner gains
innerlig, hjärtlig hearty
inneha, tag, hålla hold
innehavare, ägare holder
lägenhetsinnehavare householder
urminnes immemorial
inbegripa, innebära implicate
innebörd implication
innebära, antyda imply
innesluten inclosed
inomhus, inne indoors
innebära, sluta sig till infer
innehåll ingredients
innerst inmost
innerlår inner-thigh
innerst innermost
inne-period innings
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinne, sinnessjukdom insanity
inuti, innanför, inne i, in inside
oövervinnerlig insuperable
innerlig, intim intimate
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
innebär involves
rökelsepinne joss-stick
lättsinne levity
licensinnehavare licensee
lärft, linnetyg, linne linen
inneboende lodger
slickepinne lolipop
slickepinne lollipop
slickepinne lolly
vansinne lunacy
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
storhetsvansinne megalomania
minne mem
minnessak, minne memento
minnesvärd memorable
minnesmärke memorial
minnen memories
minne memory
minnesberoende memory-depending
hjärnhinneinflammation meningitis
sinnes-, sjäslig mental
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
sinnesstämning, humör, stämning mood
nattlinne nightdress
innehavare occupant
innehavare occupier
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
ägarinna, innehavare, ägare owner
patentinnehavare patentee
pinne peg
abborre, hönspinne, pinne perch
finne, blemma, kvissla pimple
minnestavla, platta plaque
inneha posses
besitta, äga, inneha possess
innehavande possessing
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
påminnelse reminder
påminner reminds
minne reminiscence
hönshus, hönspinne roost
klokhet, skarpsinne sagacity
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
innebörd signification
upprinnelse, källa, ursprung source
minne souvenir
fastna, pinne, käpp, stav stick
bordslinne table-linen
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
sinnessjuk, osund unsound
lättsinne wantonness
vinner wins
sinnen wits
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.