The Swedish term "krusa hår" matches the English term "frizz"

other swedish words that include "hår" : english :
förhärligande apotheosis
härrörande arising
harmageddon armageddon
här, armé army
ihärdig assiduous
som har bär bacciferous
hård backbreaking
hårband bandeau
hårspänne barrette
hårdlöda braze
yvigt hår bushy
sätthärdat stål case-hardening-steel
charad charade
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
charlatan charlatan
tjusning, tjusa, charm charm
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
charter chartra
harkla sig clear one`s throat
gripa hårt om, nita clench
stråkharts colophony
harmoni, endräkt concord
har i åtanke considers
behärskning, kontroll, kontrollera control
banor, harjägare, springare, kurser courses
kraschar crashes
korshårssikte crosshair
krusa, hårlock, ringla curl
härleda deduce
härleda derive
härstamma från descend from
nedgång, sluttning, härstammning descent
härja, skövla devastate
ihärdig, skötsam, flitig diligent
oförenlig, disharmonisk discordant
disharmoni disharmony
hårddiskar disks
härad, stadsdel, bygd, trakt district
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
behärskande dominated
dominera, behärska domineer
härsklystentyrannisk domineering
uthärda, utstå, tåla endure
härkomst, uppackning extraction
ögonhår, ögonfrans eyelash
krusa håret frizzle
harmas get annoyed
hårdna get hard
förtrollning, charm glamour
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
härlighet, ära glory
härlig gorgeous
bister, hård grim
gråhårig grizzled
gråhårig, grisslybjörn grizzly
hår, hårstrå hair
hårband hair-ribbon
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
hårnål hairpin
hårig hairy
handhar handles
hård, tung, stel, svår hard
hårdnackad hard-core
hårddisk hard disk
hårdkopia hardcopy
hårddisk harddisk
hårdna, härda sig harden
härdad hardened
hårdnar hardens
hårdare harder
hardness hårdhet
hårdhet hardness
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
härdad, dristig, härdig hardy
hare hare
harmonisera harmonize
harpa harp
harpun harpoon
harv, harva harrow
barsk, hård, sträv harsh
har has
har inte hasn't
ha, har have
har inte haven't
har having
harkla sig, hök hawk
härav hence
utropa, härold herald
hit, här here
här är here's
härefter hereafter
härmed hereby
häri herein
härmed herewith
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
studenthem, härbärge hostel
jag har i've
man har sagt mig I have been told
efterlikna, imitera, härma imitate
hårt, bister inclement
hårdsmält indigestible
harsen, uppbragt, indignerad indignant
harm indignation
oefterhärmlig inimitable
outhärdlig intolerable
mager, stripigt hår lank
härstamning lineage
sluss, lås, hårlock, låsa lock
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
hårvatten lotion
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
lunchar lunching
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
behärska sig master one's temper
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
härma, apa efter mimic
härmning, skyddande förklädnad mimicry
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
härnäst, nästa, instundande next
förhärdad, förstockad obdurate
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
härröra originate
hård bädd, brits pallet
framhärda persevere
ihärdig, trägen persevering
framhärda persist
framhärdade persisted
framhärdar persists
skoningslös, obarmhärtig pitiless
postisch, löshår postiche
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
härsken rancid
härja, förhärja ravage
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
harts, kåda resin
behärskning restraint
hårlock ringlet
stenhårda rock-hard
harts rosin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
hårt roughly
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
härskare, linjal ruler
obarmhärtig ruthless
Saharaöknen Sahara
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
självbehärskning, självkontroll self-control
självförhärligande self-sacrificing
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
shareware-relaterat shareware-related
duschar showering
härva, nystan skein
avhärda, mjukna soften
suverän, pund, regent, härskare sovereign
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
subtil, hårfin subtle
hårfint subtly
trassla till, härva, trassel tangle
häromdagen the other day
de här they
de har they've
dräglig, uthärdlig tolerable
omgestalta, förhärliga transfigure
hårlock tress
odräglig, outhärdlig unbearable
obehärskad uncontrolled
obarmhärtig unmerciful
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
vi har we've
uthärda, vittra, väder weather
morrhår whisker
tofs, tapp, hårtott wisp
du har you've
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.