The Swedish term "rusa, forsa, säv" matches the English term "rush"

other swedish words that include "forsa" : english :
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
församlade assembled
försäkrade asserted
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
försäkra avouch
blyg, försagd bashful
försagd chicken-hearted
efterkravsförsändelse cod-parcel
församla, hopsamla congregate
församlings-1 congregatinal
församling congregation
sammankallande, församling convocation
fruktförsäljare costermonger
försaka deny oneself
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
försämring deterioration
försämringar deteriorations
försagd diffident
ensamförsäljningsrätt exclusivity
brandförsäkring fire insurance
till försäljning forsale
församlade gathered
församling gatherings
spruta fram, forsa ut gush
försämra, skada impair
försämrad impaired
försämring impairment
försämrar impairs
försåtlig, lömsk insidious
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
lagstiftande församling legislature
livförsäkring life insurance
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningsförsäljare newsvendor
socken, pastorat, kommun, församling parish
församlingar parishes
gatuförsäljare pitch-man
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
försakelse, umbärande privation
återförsäljning resale
återförsäljare reseller
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
försäljare salesmen
försakelse selfdenial
försåt, snara, snärja snare
fors, ström, forsa, rinna stream
rädd, försagd, ängslig timid
försäkringsgivare underwriter
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
ligga i försåt för waylay
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.