The Swedish term "senior, högre i rang, äldre" matches the English term "senior"

other swedish words that include "rang" : english :
sprängbomb anti-personel
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangör arranger
arrangerar arranges
arrangerade arranging
sträng, allvarlig austere
vindstöt, spränga blast
blodsprängd bloodshot
spränga blow up
krångla, besvära bother
börda, belasta, börda, refräng, last burden
spränga, spricka, brista burst
glädjesprång caper
sträng, ren, kysk chaste
ackord, sträng chord
korus, kör, refräng chorus
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
terränglöpning cross-country running
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
restaurangvagn dining-car
sprängning, sönderslitning disruption
förvränga, vanställaförvrida distort
förvridning, förvrängning distortion
språngmarsch, hastig marsch double-quick
sprängd dynamited
örsprång ear-ache
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
utöva, anstränga exert
sprängämnen explosives
dräng farm-worker
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
skutt, krumsprång gambado
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
trång dal, dalgång, däld glen
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
kärvhet, strängaste harshest
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
intrång inroad
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
intrång intrusion
hoppa, språng, hopp jump
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
hoppas, prång leap
kränga, krängning, sladdra lurch
maräng maringue
beskäftig, påträngande meddlesome
maräng meringue
förvrängd misrepresented
talträngd, bombastisk mouthy
smal, trång, snäv narrow
stalldräng ostler
trångbodd, överfylld overcrowded
överansträngning overstrain
överanstränga, övertidsarbete overwork
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomtränga permeate
genomtränger permeates
genomtränga pervade
genomträngande piercing
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
ranglista rankinglist
arrangera om rearrange
refräng, avstå refrain
restaurang restaurant
stränghet rigidity
stränghet rigour
arrangemang scheme
anciennitet, högre rang seniority
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
trängsel, mosa, mos, squash squash
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
språngbräda, medel stepping-stone
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
ansträngande strenuous
sträng, absolut strict
band, snodd, sträng string
undantränga supplant
restaurangtyp take-away
terräng terrain
trängas, trängsel throng
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
intränger trespasses
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.