The Swedish term "står" matches the English term "standing"

other swedish words that include "står" : english :
arbetsför, stark able-bodied
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
förstärka, förstora augmented
kapellmästare bandmaster
badmästare bath attendant
kyrkvaktmästare beadle
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
koltrastar blackbirds
uppstart bootup
kubb, styv filthatt, kastare bowler
stärkande bracing
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
betjänt, hovmästare butler
vaktmästare caretaker
stort vattenfall, grå starr cataract
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
kock, köksmästare chef
påstår claiming
tröstare comforter
tröstar comforts
består consist
konsolidera, stärka, befästa consolidate
kostar costing
stark misstro disbelief
tvistar disputing
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
stärkelsehaltig farinaceous
strålkastare floodlights
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
trädgårdsmästare gardener
flykt, start get-away
glasmästeri, glasmästare glazier
starta, gå go
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
starka grossly
hovmästare head waiter
hovmästare, huvudfåra headwaiter
starkt highly
vad kostar det how much is it
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
stärka invigorate
stärkande invigorating
spjutkastare javelin-man
slunga, sjösätta, starta launch
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
borgmästare mayor
mästare meister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
halsstarrig mulish
verkmästare overseer
portvakt, vaktmästare porter
kraftig, stark potent
kraftfull, stark, mäktig powerful
överhovmästare purser
snabbstart quickstart
ute och festar razzle
omstarta reboot
omstartar reboots
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
omstarta, starta om rerun
resolut, viljestark, beslutsam resolute
återuppstår respawns
omstarta restart
startat om restarted
källarmästare restaurantkeeper
startbana runway
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
strålkastare searchlight
starrgräs, starr sedge
klockare, kyrkvaktmästare sexton
avlastare, varuavsändare shipper
strålkastare spotlight
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
stare starling
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
stark strong
startplats, avstamp take-off
stark smak, stark lukt tang
asfalterad startbana tarmac
ceremonimästare tast-master
testare testers
tonisk, stärkande tonic
strålkastare torchlight
skattmästare treasurer
trojanska hästar trojans
förstår understands
apostlahästarna use shanks`s pony
kyrkvaktmästare verger
röstning, omröstning, röstar voting
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.