The Swedish term "vad kostar det" matches the English term "how much is it"

other swedish words that include "vad" : english :
om hundar, vädra about doogs
ansatt, drövad afflicted
luft, vädra, lufta air
vädring airing
vad som helst, någonting anything
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
väduren aries
barhuvad bare-headed
barhuvad bareheaded
slår vad bet
vadhållning betting
vadhållningsagent book-maker
våd, bredd breadth
vadben calf of the leg
bomullsvadd, bomull cotton-wool
vådlig danferous
fara, våda danger
älskvärd, belevad debonair
berövade depriving
bedrövad disrtessed
krevad explosion
vadben fibula
väderkorn, fin näsa flair
vada över, vadstålle ford
vadmal frieze
begåvad, talangfull gifted
hemvävd, vadmal, enkel homespun
ouppfostrad, obelevad ill-bred
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
okväda inveigh
slå vad make a bet
missöde, våda misadventure
mullvad mole
eldsvåda outbreak of fire
vaddera, madrassera, kudde pad
vadd, stoppning padding
våda, fara peril
kvadrant quadrant
kvadratiska quadratic
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
skruvade screwed
vadarfågel shore bird
axelvadd shoulder pad
obegåvad, trögtänkt slow-witted
snusa, fnysa, vädra sniff
yrväder snowstorm
snusa, snus, vädra snuff
vadben splint bone
skvadron, eskader squadron
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
oväder, storma, storm storm
strävade, stred strove
begåvad talented
tina, tö, töväder, töa thaw
åskväder thunder-storm
ofördärvad unspoiled
belevad urbane
vädra ventilate
svada verbiage
svada volubility
tuss, vaddera wad
vadd, stoppning wadding
vada wade
vadare wader
vadar wades
vad, slå vad wager
vad för fisk wager for fish
uthärda, vittra, väder weather
väderleksrapport weather forecast
hindrad av vädrets makter weatherbound
väderbeständig weatherproof
belevad well-bred
beprövad well-tried
vilken, vad what
vad är what's
vad som helst whatever
vad än whichever
väderkvarn windmill
bedrövad woebegone
bedrövad woeful
other swedish words that include "kostar" : english :
kostar costing
other swedish words that include "det" : english :
utlandet, utomlands, utrikes abroad
kunnandet achievements
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
bestämma värdet av appraise
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
godkännandet authorizing
kadett, yngre son cadet
området kring skola campus
kombinera, skördetröska combine
användandet av datorer computing
det måste medges, uppenbarligen confessedly
detalj datail
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
detektiv detective
detektor detector
detektorer detectors
detonera detonate
detonerande detonating
yr i huvudet dizzy
kan jag det? do I know it?
främjandet facilitated
ödet fate
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
föredetting has-been
ont i huvudet have a headache
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
den, det it
det är it's
det plågar mig it hurts me
det är synd, det är synd it is a pity
det gör ont it is painful
det är jag it`s me
sjökadett midshipman
praktiska detaljer nitty-gritty
tillträde förbjudet No Admittance
inte det ringaste not in the least
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
speciell, detalj particular
detektiv plain-clothes
predikandet preaching
vaktel, bäva, förlora modet quail
återuppbyggandet rebuilding
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
detaljhandels retail
sållandet, gåtorna riddling
reguladetri rule of three
bo på landet rusticate
för det andra secondly
detektiv sleuth
framläggandet submitting
arrendetid, arrende tenancy
som, det, att, vilken that
det, som är that's
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
där är, det finns there's
detta, denna this
översättandet, översätter translating
hur är det fatt what`s the matter
när det passar when convenient
under det att, medan, stund while
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.