The Swedish term "tran" matches the English term "whale-oil"

other swedish words that include "tran" : english :
sträng, allvarlig austere
bank, strand bank
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
sträng, ren, kysk chaste
ackord, sträng chord
klättrande climbing
vagn, tränare coach
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
transportband conveyor
tranbär cranberry
trana, lyftkran crane
tranor cranes
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
bildning, uppfostran, undervisning education
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
uppmuntran encouragement
utöva, anstränga exert
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
vrakgods, strandfynd flotsam
matransonering food rationing
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
galon, träns galloon
alstrande generating
fnittrande giggling
trång dal, dalgång, däld glen
kärvhet, strängaste harshest
transport haulage
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
förbättrande improving
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
intrång inroad
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
intrång intrusion
träning knock-up
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
beskäftig, påträngande meddlesome
talträngd, bombastisk mouthy
smal, trång, snäv narrow
iakttagelse, yttrande observation
trångbodd, överfylld overcrowded
överansträngning overstrain
överanstränga, övertidsarbete overwork
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomtränga permeate
genomtränger permeates
genomtränga pervade
genomträngande piercing
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
träna, utöva, öva practise
yttrande prononcement
gynnsam, blomstrande prosperous
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
återkalla ett yttrande recant
stränghet rigidity
stränghet rigour
stranda run ashore
havsstrand seashore
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
kust, stötta, strand shore
trängsel, mosa, mos, squash squash
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
tråd, strand strand
ansträngande strenuous
sträng, absolut strict
band, snodd, sträng string
undantränga supplant
blomstrande thriving
trängas, trängsel throng
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
tränare trainer
exercis, utbildning, träning training
transaktion transaction
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
transformator transformer
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transport transportation
transponera transpose
intränger trespasses
lastbil, transportera truck
uppfostran upbringing
yttrande uterance
yttrande utterance
strand waterside
tankfull, trånande wistful