The Swedish term "våt fest" matches the English term "bender"

other swedish words that include "våt" : english :
tvätta sig ablution
rakvatten after-shave
fostervatten amniotic
kylarvätska antifreeze
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
bakvatten backwater
påstvätt bagwash
aktas för väta be kept dry
vattentätt skott bulkhead
stort vattenfall, grå starr cataract
vattenkoppor chicken-pox
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
tvättbjörn coon
släpa i väta daggle
avleda vatten drain water
utflöde, spillvatten effluent
ekvation equation
ekvationer equations
ekvator equator
vattenkanna, handkanna ewer
tvättlapp face cloth
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
vätska fluid
vätskor fluids
vattenränna, flodravin flume
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
färskvatten freshwater
varmvattenberedare geyser
grundvatten groundwater
kolväten hydrocarbons
vattenkraft hydroelectric
väte hydrogen
motivation incentive
privata individualized
bevattna, vattna irrigate
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
vätska liquid
hårvatten lotion
felstavat misspelled
munvatten mouthwash
najad, vattennymf naiad
kravatt neck-tie
vattenödla newt
observatorium observatory
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
våt, sank plashy
enskild, menig, privat private
privat privately
utlovat purposed
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
tvättbjörn racoon
avloppsvatten sewage
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
undervattensbåt, ubåt submarine
grundvatten subsoil water
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
konservator taxidermist
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
konservativ tory
privatlärare tutor
ultrakonservativa ultraconservatives
vatikanen vatican
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
väta, blöt, våt wet
drypande våt wringing
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.