The Swedish term "visa, ådagalägga, visa, uppvisning" matches the English term "show"

other swedish words that include "visa" : english :
tillrättavisa, varning admonish
folkvisa ballad
förvisa, landsförvisa banish
blinkvisare, skygglappar blinkers
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
avvisa disallow
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
visande displaying
visa ditty
undervisande educational
rättvisa equity
bevisa, visa evince
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
visar exposes
visande exposing
folkvisa folk-song
redovisa give an account
hand, visare hand
timvisare hour hand
belysa, visa, illustrera illustrate
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
instruera, undervisa instruct
rätt, rättvisa justice
rättvisa justness
visa en artighet pay a compliment
pekare, visare pointer
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
visa sig vara prove to be
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
visa sig på nytt, återuppstå reappear
tillrättavisande rebuke
återvisad redisplayed
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
avvisa send away
utvisa send out
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
vägvisare sign-post
låt, visa, sång song
spjärna, avvisa, med förakt spurn
centrumvisare sweep-hand
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visare viewer
visavi, gentemot vis-à-vis
urvisare watch-hand
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
other swedish words that include "uppvisning" : english :
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppvisning rewiew
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.