The Tokpisin term "godaun tru" matches the English term "deep"

other tokpisin words that include "godaun" : english :
mun i godaun moon sets