The Tokpisin term "stiatok" matches the English term "principle"