The English term "glad-hand" matches the Swedish term "välkomna"

other english words that include "glad" : swedish :
glad nöjd
glade glänta, skogsglänta
gladiator gladiator
gladly gärna
gladrags högtidsblåsa
other english words that include "hand" : swedish :
at hand till hands
axe-handle yxskaft
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
beforehand i förväg, på förhand
chandelier ljuskrona
deck-hand däcksgast
farm-hand lantbruksarbetare
freehand frihand
freehanded frikostig
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
highhanded egenmäktig
hour hand timvisare
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
lefthand vänstra
longhand vanlig skrift
merchandise handelsvaror
mill-hand fabriksarbetare
off-hand på rak arm
open-handed givmild
red-handed på bar gärning
right-hand rätt, höger
right-hand man alltiallo
right-handed högerhänt
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
shorthand stenografi
sweep-hand centrumvisare
underhand hemlig, hemligt
watch-hand urvisare
write in texthand texta