The English term "under notice" matches the Swedish term "uppsagd"

other english words that include "under" : swedish :
all-rounder mångsidig begåvning
asunder åtskild, sönder
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
bounder bracka, knöl
flounder flundra, sprattla, plumsa
founder gjutare, grundare
founders grundare
launder tvätta och stryka
make a blunder dabba
maunder släntra omkring
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
plunder byte, plundring, plundra
plundering plundrande
squnder slösa bort
thunder åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap åskskräll
thunder-storm åskväder
thunderbolt blixt
thundershower åskskur
under under
under-clothing underkläder
under age omyndig, minderårig
underbrush snårskog
undercarriage ställ
undercut sälja till lägre pris
underdog strykpojke
underdone halvrå
underestimate underskatta
underexpose underexponera
underfed undernärd
undergarments underkläder
undergo genomgå
undergoing genomgå
undergraduate student
underground underjordisk, tunnelbana
undergrowth undervegenation
underhand hemlig, hemligt
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
underpants kalsonger
underscore understrykning
undersecretary avdelningschef
underside undersida
undersign underteckna
underskirt underkjol
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
understood förstått
understudy ersättare i roll
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
undertone dämpat
underwear underkläder
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare