The Swedish term "behandla illa" matches the English term "maltreat"

other swedish words that include "illa" : english :
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillägg addendum
tillägg additions
tilläggsprogram addon
tillåtlig admissible
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
illa amiss
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
smärtstillande medel anodyne
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
gillande approbation
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
gilla approve of
bacillär bacillary
illa, svårt badly
enplansvilla, villa, stuga bungalow
illalåtande cacophonous
stilla calm
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
tillåta consent to
villa, stuga, hydda cottage
lilla björnen, ledstjärna cynosure
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
ogillande disapproval
ogilla disapprove
ogilla disapprove of
onåd, ogillande disfavour
ogilla, motvilja dislike
ogillar dislikes
illa beryktad, vanhedrande disreputable
exercera, drill, drilla, borra drill
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
försnilla, förskingra embezzle
tillämpning enforcement
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
inbillad fancied
må illa feel unwell
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
gerilla guerilla
killar guys
fridfull, stilla halcyon
illasinnad ill-disposed
olovlig, otillåten illicit
inbillning, synvilla illusion
inbillad imaginary
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
otillåtlig inadmissible
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
gillade liked
gillar likes
tycke, böjelse, gillar liking
ringa, litet, liten, lilla, föga little
manspillan loss of men
inbilla make a person believe
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
illamående, äckel nausea
oscillator oscillator
stilla pacific
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
tillämplig pertinent
applåder, gillande plaudit
oro, illamående qualm
krossa, ogilla quash
helt, ganska, stilla, alldeles quite
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
tillåtelse, sanktion sanction
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
liten, lilla, litet, små small
spilla spill
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
drilla trill
otillåten unavailable
dålig, sjuk, illamående unwell
villa villa
kvitter, drilla warble
spilla tid waste time
pilla ut winkle
förment, inbillad would be
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.