The Swedish term "dyster, tät, mulen" matches the English term "murky"

other swedish words that include "tät" : english :
prestation accomplishment
acetat acetate
anpassning, adaptation adaptation
adritatiska havet adriatic
inriktat aimed
lufttät air-tight
lufttät airproof
lufttäta airtight
amputation, amputering amputation
antistatisk antistatic
uppskattat appreciated
i täten at the head
attentat, försök attempt
med blottat ansikte barefaced
vattentätt skott bulkhead
bus station busstation
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
köttätande carnivorous
konstatera, intyga certify
stadsstater city-states
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
tätt closely
datatidningar computer-magazines
kondensera, förtäta condense
statsförbund confederation
statsobligationer consols
förfalska, statsförfattning, författning constitution
kontaktat contacted
avgjord, beslutat decided
urartat degenerated
tjock, tät dense
deputation deputation
urartat deteriorating
maktbud, diktamen, diktat dictation
diktator dictator
diktatur dictatorship
dö, tätning die
utställa, ståt, utställning, skylta display
dokumentation documentation
dokumentation documention
åttatimmarsdag eight-hour day
slutresultat end-result
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
statsförbund federacy
slutresultat final-result
avslutat, färdig finished
stativ, fot foot
helhjärtat fullhearted
gastätt gas-tight
bensinstation gas station
gastät gasproof
zigenare, tattare gipsy
halvhjärtat halfheartedly
vacker, ståtlig handsome
hjärtat heartedly
imitatör imitator
imitation impersonation
imitationer impersonations
imitatör impersonator
underförstått implicitly
utan resultat ineffective
inkvisitationenr, äfst inquisition
visitation, inspekterande inspecting
mellan stater interstate
ståtlig, hög lofty
förnäm, myndig, ståtlig lordly
majestätisk majestic
majestät majesty
täta make tight
manifestationer manifestations
potatismos mashed-potatoes
metatecken metacharacter
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
dämpa, statist, stum mute
nationalstat nation-state
förstatliga nationalize
oaktat notwithstanding
uppstått occurred
föregiven, ostentativ ostentatious
resultat outcome
följd, utväxt, resultat outgrowth
utåt, utvärtes outwards
överfettat over-greased
pantat pawned
bestämd, diktatorisk peremptory
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
ståt pomp
ståtlig, uppblåst pompous
ståtlig, fetlagd portly
potatis potato
potentat potentate
kraftstation power station
presentationer presentations
premiärminister, statsminister prime minister
statlig, offentlig, publik public
kvalitativ qualitative
kvantitativ quantitative
drottninglik, majestätisk queenly
citat, anbud (pris) quotation
citationstecken quotes
representant, representativ, ombud representative
startat om restarted
resultat result
resultat results
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
svängning, rotation rotation
rotations rotational
resultat, tjog, poängställning score
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
tätningar seals
spottade, damask, spottat spat
idrott, sport, ståta med sport
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
ståtlig stately
statisk static
station, förlägga station
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
staty statue
statylik statuesque
statyett statuette
ställning, status status
täppa, täta stop up
statist, övertalig supernumerary
överstatlig supranational
sötpotatis sweet-potato
tatuering, tapto, tatuera tattoo
ändstation terminus
text-statistik text-statistics
termostat thermostate
hitåt this way
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
tätt tightly
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
berättade, berättat told
område, traktat tract
översättningsresultat translationresult
fördrag, traktat, avtal treaty
stativ, trefot tripod
förstått understood
oväntat unexpectedly
resultat upshot
utåt utwards
impregnera, vattentät waterproof
tillförlitlig, vattentät watertight
osiktat mjöl wholemeal
arbetsstation workstation
vävt, flätat woven
other swedish words that include "mulen" : english :
mulen cloudy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.