The Swedish term "fat, tunna" matches the English term "cask"

other swedish words that include "fat" : english :
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
askfat ashtray
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
fat barrelful
skål, handfat, fat basin
fattas be lacking
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
fattning composure
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
förfalska, statsförfattning, författning constitution
författare av reklamtext copywriter
utblottad, utfattig destitute
direktörsbefattning directorate
maträtt, fat, disk, rätt dish
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
fåtölj easy chair
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
ofattbar fathomless
få, fåtal few
förutfattad foregone
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
väldig omfattning immensity
pank, fattig impecunious
andefattig, tom, fånig inane
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofattlig inconceivable
utfattig indigent
blyinfattad leaded
ordboksförfattare lexicographer
lyriker, textförfattare lyricist
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
landsomfattande nationwide
romanförfattare novelist
få ur fattning outface
fattighjon pauper
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
fosfat phosphate
dramatisk författare playwright
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
stolpe, posta, plats, befattning, post post
fattigdom, armod poverty
tefat, kaffefat saucer
omfattning scope
omfatta span
kortfattad succinct
sulfat sulphate
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
att fatta uptake
hur är det fatt what`s the matter
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
other swedish words that include "tunna" : english :
tunna, gevärspipa barrel
soptunna dustbin
soptunna garbage can
förtunna rarefy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.